1

موفقیت یک محصول

News Discuss 
. موفقیت یک محصول عرضهشده در یک بازار هدف خاص، به این مسئله بستگی دارد که یک نوع محصول چقدر خوب در بازار هدف جا بیفتد یا بهعبارتی چه مکان و جایگاهی را در بازار هدف به خود اختصاص دهد. این، بدینمعناست که بین گروههای مختلف تحصیلاتی و درآمد، ازلحاظ https://mehrmedicallab.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story